Tin mới

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bến Tre Tuần 53 năm 2020 (từ ngày 28/12/2020 – 03/01/2021)

Ngày đăng bài: 29/12/2020| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Huyện Mỏ Cày Bắc: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường kỳ cuối năm 2020

Ngày đăng bài: 28/12/2020| Tác giả: Phương Thảo

Giồng Trôm: Đại biểu hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri xã Tân Thanh

Ngày đăng bài: 25/12/2020| Tác giả: Lê Thắng

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện và Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thuận Điền tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2020

Ngày đăng bài: 25/12/2020| Tác giả: Ngọc Diệu

Thạnh Phú tổ chức kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày đăng bài: 25/12/2020| Tác giả: Văn Minh

Thường trực HĐND huyện Bình Đại họp lệ kỳ tháng 12/2020

Ngày đăng bài: 25/12/2020| Tác giả: Thiện

Đại biểu HĐND huyện Bình Đại tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lệ kỳ cuối năm 2020 ở xã Tam Hiệp, Phú Thuận và Vang Quới Tây

Ngày đăng bài: 25/12/2020| Tác giả: Thiện

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX tại xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc

Ngày đăng bài: 25/12/2020| Tác giả: Mỹ Phương

Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại tổ chức họp lệ kỳ cuối năm 2020

Ngày đăng bài: 23/12/2020| Tác giả: Thiện

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bến Tre Tuần 52 năm 2020 (từ ngày 21/12/2020 – 27/12/2020)

Ngày đăng bài: 22/12/2020| Tác giả: Phó Chánh văn phòng