Tin mới

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bến Tre Tuần 02 năm 2021 (từ ngày 11/01/2021 – 17/01/2021)

Ngày đăng bài: 12/01/2021| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp giao ban quý IV năm 2020

Ngày đăng bài: 11/01/2021| Tác giả: Ngọc Diệu

Chương trình làm việc tháng 01 năm 2021 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Ngày đăng bài: 06/01/2021| Tác giả: Chánh Văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bến Tre Tuần 01 năm 2021 (từ ngày 04/01/2021 – 10/01/2021)

Ngày đăng bài: 05/01/2021| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 19 tại huyện Ba Tri

Ngày đăng bài: 31/12/2020| Tác giả: Long Hà

Đại biểu HĐND tỉnh Ông Huỳnh Quang Triệu, UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã An Khánh, xã Phú Túc huyện Châu Thành.

Ngày đăng bài: 31/12/2020| Tác giả: Võ Tam Tấn

Xã Bình Thắng, huyện Bình Đại tổ chức kỳ họp lệ kỳ cuối năm 2020

Ngày đăng bài: 31/12/2020| Tác giả: Thiện

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri 03 xã An Hiệp, An Ngãi Tây, Tân Hưng, huyện Ba Tri

Ngày đăng bài: 30/12/2020| Tác giả: Sơn Nam

Xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại tồ chức kỳ họp lệ kỳ cuối năm 2020

Ngày đăng bài: 29/12/2020| Tác giả: Thiện

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Thạnh Phú

Ngày đăng bài: 29/12/2020| Tác giả: Minh Mừng