Tin mới

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2021, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI

Ngày đăng bài: 02/02/2021| Tác giả: Long Hà

Chương trình làm việc tháng 02/2021 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Ngày đăng bài: 01/02/2021| Tác giả: Chánh Văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bến Tre Tuần 04 năm 2021 (từ ngày 25/01/2021 – 31/01/2021)

Ngày đăng bài: 27/01/2021| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại họp lệ kỳ tháng 01/2021

Ngày đăng bài: 27/01/2021| Tác giả: Thiện

Hội đồng nhân dân Thị trấn Ba Tri Tổ chức kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2016 -2021

Ngày đăng bài: 22/01/2021| Tác giả: Long Hà

Ba Tri: Triển khai kế hoạch giám sát năm 2021

Ngày đăng bài: 22/01/2021| Tác giả: Long Hà

Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức kỳ họp thứ 19 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất)

Ngày đăng bài: 20/01/2021| Tác giả: Phương Thảo

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bến Tre Tuần 03 năm 2021 (từ ngày 18/01/2021 – 24/01/2021)

Ngày đăng bài: 19/01/2021| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp lần thứ 18

Ngày đăng bài: 15/01/2021| Tác giả: Ngọc Diệu

Ông Phan Văn Mãi - Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự khánh thành cầu Sơn Hoà, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm

Ngày đăng bài: 12/01/2021| Tác giả: Huỳnh Lâm