Tin mới

Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp lần thứ 19 và tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 24/02/2021| Tác giả: Ngọc Diệu

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh Bến Tre Tuần 08 năm 2021 (từ ngày 22/02/2021-28/02/2021)

Ngày đăng bài: 23/02/2021| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Thạnh Phú triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026

Ngày đăng bài: 19/02/2021| Tác giả: Minh Mừng

Họp báo thông tin về kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 19/02/2021| Tác giả: Sơn Nam

NGÔ HOÀNG GIANG

Ngày đăng bài: 17/02/2021| Tác giả: Giang

Võ Tam Tấn

Ngày đăng bài: 17/02/2021| Tác giả: Giang

QR_Võ Thị Kim Ngân

Ngày đăng bài: 17/02/2021| Tác giả: Giang

Thạnh Phú: Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng bài: 17/02/2021| Tác giả: Minh Mừng

Ba Tri: Tổ chức triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026

Ngày đăng bài: 17/02/2021| Tác giả: Long Hà

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh Bến Tre Tuần 6 và Tuần 07 năm 2021 (từ ngày 08/02/2021-21/02/2021)

Ngày đăng bài: 17/02/2021| Tác giả: Phó Chánh văn phòng