Tin mới

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX.

Ngày đăng bài: 11/03/2021| Tác giả: Sơn Nam

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh Bến Tre Tuần 10 năm 2021 (từ ngày 08/3/2021-14/3/2021)

Ngày đăng bài: 09/03/2021| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Thông báo chương trình làm việc tháng 3 năm 2021 của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày đăng bài: 04/03/2021| Tác giả: Chánh Văn phòng

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc: Thành lập Đoàn khảo sát về tiền điện tăng đột biến tại xã Tân Thành Bình

Ngày đăng bài: 03/03/2021| Tác giả: Phương Thảo

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh Bến Tre Tuần 09 năm 2021 (từ ngày 01/3/2021-07/3/2021)

Ngày đăng bài: 02/03/2021| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Ngày đăng bài: 01/03/2021| Tác giả: Sơn Nam

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại họp lệ kỳ tháng 02/2021

Ngày đăng bài: 26/02/2021| Tác giả: Thiện

Ba Tri: Họp liên tịch thống nhất nội dung tổ chức kỳ họp thứ 19, tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2021, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI

Ngày đăng bài: 25/02/2021| Tác giả: Long Hà

Ba Tri: Thống nhất điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất

Ngày đăng bài: 25/02/2021| Tác giả: Long Hà

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp lệ kỳ tháng 02 năm 2021

Ngày đăng bài: 24/02/2021| Tác giả: Ngọc Diệu