Tin mới

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, trí tuệ và tính khả thi

Ngày đăng bài: 19/03/2021| Tác giả: Sơn Nam

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho người dân chăm sóc, khôi phục vườn dừa bị ảnh hưởng sau hạn mặn trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng bài: 19/03/2021| Tác giả: Sơn Nam

Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX.

Ngày đăng bài: 17/03/2021| Tác giả: Trần Thị Nhựt

Chương trình kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 17/03/2021| Tác giả: Văn phòng HĐND tỉnh

Kết quả nỗi bật qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 17/03/2021| Tác giả: Sơn Nam

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh Bến Tre Tuần 11 năm 2021 (từ ngày 15/3/2021-21/3/2021)

Ngày đăng bài: 16/03/2021| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX

Ngày đăng bài: 12/03/2021| Tác giả: Sơn Nam

Ba Tri: Thực hiện công tác bầu cử và công bố quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 -2026

Ngày đăng bài: 12/03/2021| Tác giả: Long Hà

Giồng Trôm công bố số lượng đại biểu HĐND huyện, số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng bài: 11/03/2021| Tác giả: Diệu Hiền

Thạnh Phú chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần 2

Ngày đăng bài: 11/03/2021| Tác giả: Minh Mừng