Tin mới

Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh với nhiều kết quả nổi bật qua một nhiệm kỳ hoạt động

Ngày đăng bài: 29/03/2021| Tác giả: Sơn Nam

Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức kỳ họp thứ 20 khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày đăng bài: 29/03/2021| Tác giả: Phương Thảo

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại họp lệ kỳ tháng 03/2021

Ngày đăng bài: 26/03/2021| Tác giả: Thiện

Ba Tri: Triển khai Kế hoạch lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn

Ngày đăng bài: 24/03/2021| Tác giả: Long Hà

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện: Giám sát việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã

Ngày đăng bài: 24/03/2021| Tác giả: Ngọc Diệu

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh Bến Tre Tuần 12 năm 2021 (từ ngày 22/3/2021-28/3/2021)

Ngày đăng bài: 23/03/2021| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Mỏ Cày Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 23/03/2021| Tác giả: Phương Thảo

Ba Tri: Tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai Thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 -2026

Ngày đăng bài: 23/03/2021| Tác giả: Long Hà

Thạnh Phú hiệp thương lần thứ hai thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng bài: 22/03/2021| Tác giả: Minh Mừng

Giồng Trôm: Hội nghị hiệp thương lần 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng bài: 22/03/2021| Tác giả: Diệu Hiền