Tin mới

NGUYỄN THỊ YẾN NHI

Ngày đăng bài: 14/05/2021| Tác giả: Ngô Giang

TRẦN THỊ THANH LAM

Ngày đăng bài: 14/05/2021| Tác giả: Ngô Giang

Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh cần quan tâm chế độ, chính sách đối với người có công

Ngày đăng bài: 13/05/2021| Tác giả: Sơn Nam

Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thông qua 04 Nghị quyết

Ngày đăng bài: 13/05/2021| Tác giả: Sơn Nam

Chương trình kỳ họp thứ 21, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 11/05/2021| Tác giả: Ngô Giang

Thạnh Phú: Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp

Ngày đăng bài: 11/05/2021| Tác giả: Văn Minh

Lịch công tác của Đoàn ĐBQH, Thường trực, các Ban và VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tuần 19 năm 2021 (từ ngày 10/5/2021-16/5/2021)

Ngày đăng bài: 11/05/2021| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Giồng Trôm: Thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm chuẩn bị công tác bầu cử

Ngày đăng bài: 11/05/2021| Tác giả: Huỳnh Lâm

Ba Tri: các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 06 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri tại xã An Phú Trung

Ngày đăng bài: 07/05/2021| Tác giả: Long Hà

Thông báo chương trình làm việc tháng 5 năm 2021 của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh

Ngày đăng bài: 07/05/2021| Tác giả: Chánh Văn phòng