Tin mới

Chương trình kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày đăng bài: 03/12/2020| Tác giả: Văn phòng HĐND tỉnh

Chương trình làm việc tháng 12 năm 2020 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Ngày đăng bài: 02/12/2020| Tác giả: Chánh Văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bến Tre Tuần 49 năm 2020 (từ ngày 30/11/2020 – 06/12/2020)

Ngày đăng bài: 01/12/2020| Tác giả: Phó Chánh văn phòng

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Mỏ Cày Bắc – huyện Chợ Lách họp thảo luận tài liệu kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX

Ngày đăng bài: 30/11/2020| Tác giả: Trần Thị Nhựt

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Giồng Trôm họp thảo luận tài liệu kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa IX

Ngày đăng bài: 27/11/2020| Tác giả: Minh Triết

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Châu Thành họp thảo luận tài liệu kỳ họp lần thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 27/11/2020| Tác giả: Đặng Thành Minh

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Ba Tri họp thảo luận tài liệu Kỳ họp lần thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX.

Ngày đăng bài: 27/11/2020| Tác giả: Tôn Đức Lộc

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Bình Đại và thành phố Bến Tre họp thảo luận tài liệu kỳ họp thứ thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 27/11/2020| Tác giả: Mỹ Phương

Ba Tri: Họp thông qua các báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân huyện

Ngày đăng bài: 26/11/2020| Tác giả: Long Hà

Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre tiếp xúc cử tri ở Thạnh Phú

Ngày đăng bài: 26/11/2020| Tác giả: Văn Minh