Quay lại

27-4-2020_02-BCĐ-CTMTQG.pdf

27-4-2020_02-BCĐ-CTMTQG.pdf

Hình nhỏ Được tải lên bởi Ngô Hoàng Giang, 09:39 15/05/2020
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
Tạo ra phần xem trước sẽ mất vài phút.
Các lời bình
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Phiên bản 1.2

Cập nhật cuối bởi Ngô Hoàng Giang
09:59 21/09/2020
Trạng thái: Đã duyệt
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
Tải xuống (24,3MB) Get
Lịch sử phiên bản
Phiên bản Ngày Cỡ  
1.2 1 Năm qua 24,3MB
1.1 1 Năm qua 24,3MB
1.0 1 Năm qua 24,3MB