Quay lại

29-11-2019_BTC-85.pdf

29-11-2019_BTC-85.pdf

Hình nhỏ Được tải lên bởi Ngô Hoàng Giang, 17:15 26/12/2019
Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tạo ra phần xem trước sẽ mất vài phút.
Các lời bình
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Phiên bản 1.1

Cập nhật cuối bởi Ngô Hoàng Giang
09:58 21/09/2020
Trạng thái: Đã duyệt
Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tải xuống (4,3MB) Get
Lịch sử phiên bản
Phiên bản Ngày Cỡ  
1.1 1 Năm qua 4,3MB
1.0 1 Năm qua 4,3MB