Quay lại

07-9-2020_501_KH tổ chức phiên giải trình.pdf

07-9-2020_501_KH tổ chức phiên giải trình.pdf

Hình nhỏ Được tải lên bởi Ngô Hoàng Giang, 15:33 07/09/2020
Kế hoạch tổ chức phiên giải trình về cơ chế để phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa và các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.
Tạo ra phần xem trước sẽ mất vài phút.
Các lời bình
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Phiên bản 1.0

Cập nhật cuối bởi Ngô Hoàng Giang
15:37 07/09/2020
Trạng thái: Đã duyệt
Kế hoạch tổ chức phiên giải trình về cơ chế để phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa và các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.
Tải xuống (1,1MB) Get
Lịch sử phiên bản
Phiên bản Ngày Cỡ  
1.0 8 Các tháng qua 1,1MB