Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp giao ban quý I năm 2021

Ngày đăng bài: 02/04/2021 | Tác giả: Ngọc Diệu

Sáng ngày 30 tháng 3 năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện hội nghị giao ban quý I/2021 do ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì với thành phần tham dự gồm: Phó trưởng hai Ban Hội đồng nhân dân, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân 19/21 xã, thị trấn.

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: Ngọc Diệu)

Trong quý I năm 2021, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 19 (kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất) và tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thông qua 03 nghị quyết; Thường trực và 02 Ban HĐND huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động giám sát năm 2021, tổ chức giám sát và thông báo kết quả giám sát việc triển khai, thực hiên công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã trên địa bàn huyện.

Kết thúc cuộc họp Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân huyện và cấp xã, thị trấn tổ chức tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ 2016-2021. Phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa phương, tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND. Thực hiện tốt vai trò giám sát việc triển khai, thực hiện công tác bầu cử tại đơn vị./.