Hỗ trợ người trồng dừa 1 triệu đồng/ha để chăm sóc, khôi phục vườn dừa bị ảnh hưởng sau hạn mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày đăng bài: 29/03/2021 | Tác giả: Trần Thị Nhựt

Đợt hạn mặn mùa khô 2019-2020 hết sức phức tạp, gay gắt, kéo dài đã gây ra thiệt hại rất lớn trên mọi mặt đời sống, sản xuất, sinh hoạt của người dân và doanh nghiệp. Cây dừa là cây phổ biến và gắn liền với cuộc sống, thu nhập của người dân Bến Tre, trong đợt hạn mặn vừa qua dừa bị giảm năng suất, chất lượng.

Trái dừa xiêm xanh “teo tóp” do ảnh hưởng hạn mặn (ảnh: sưu tầm)

Vì vậy, để giúp người trồng dừa có điều kiện quan tâm, chăm sóc vườn dừa, sớm khôi phục và tái sản xuất sau hạn mặn, được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tại kỳ họp thứ 20 (kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã ban hành Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021 quy định chính sách hỗ trợ cho người dân chăm sóc, khôi phục vườn dừa bị ảnh hưởng sau hạn mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Nghị quyết quy định những nội dung chính sau:

(1) Về Đối tượng áp dụng:

- Tất cả hộ dân trồng dừa và toàn bộ diện tích trồng dừa bị ảnh hưởng do hạn mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ hộ dân chăm sóc, khôi phục vườn dừa sau hạn mặn.

(2) Điều kiện hỗ trợ:

a) Diện tích trồng dừa có mật độ:

- Đối với vườn dừa chuyên canh: Hỗ trợ 100% diện tích;

- Đối với vườn dừa trồng xen (cây dừa là cây trồng chính):

+ Dừa công nghiệp: tối thiểu 160 cây/ha;

+ Dừa uống nước: tối thiểu 200 cây/ha.

b) Diện tích dừa được hỗ trợ: Không bao gồm diện tích dừa có trồng xen cây ăn trái đã được hỗ trợ theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

(3) Nội dung và mức hỗ trợ:

Hỗ trợ cho các hộ dân chăm sóc, khôi phục vườn dừa bị ảnh hưởng sau hạn mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre với mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/ha (Một triệu đồng/ha) bằng tiền mặt./.

Các tin khác