Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh với nhiều kết quả nổi bật qua một nhiệm kỳ hoạt động

Ngày đăng bài: 29/03/2021 | Tác giả: Sơn Nam

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh (Ban) đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, góp phần quan trọng vào kết quả chung của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh trong nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban gồm có 11 thành viên, trong đó Trưởng ban và 01 Phó trưởng Ban hoạt động chuyên trách. Sau khi được Thường trực HĐND tỉnh phê chuẩn Trưởng ban, Phó trưởng Ban và các Ủy viên, Ban đã xây dựng và ban hành quy chế hoạt động. Quy chế hoạt động của Ban nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể Ban; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên của Ban; xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ qua, lãnh đạo Ban đã tích cực tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND tỉnh, dự đầy đủ các cuộc họp liên tịch giữa Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành liên quan để thống nhất chương trình, nội dung kỳ họp. Chủ động làm việc với các sở, ngành để lựa chọn, đề xuất những nội dung mà HĐND tỉnh cần bàn bạc, thảo luận hoặc có giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Việc thẩm tra dự thảo các nghị quyết, báo cáo, đề án có sự chủ động

Nhiệm kỳ qua, theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban đã tiến hành thẩm tra 54 văn bản trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Trong thẩm tra dự thảo các nghị quyết, báo cáo, đề án, Ban đã chủ động xây dựng kế hoạch tiến hành khảo sát, giám sát để thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm tra. Trong các buổi họp Ban để cho ý kiến thẩm tra, Ban đều mời các cơ quan chủ trì tham mưu UBND tỉnh trình bày, trao đổi, giải trình làm rõ những nội dung do thành viên Ban đặt ra. Khi thẩm tra dự thảo các nghị quyết, báo cáo, đề án, Ban dựa trên những căn cứ pháp lý, cơ sở khoa học, tính hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật, nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, điều kiện, tình hình thực tế ở địa phương và những thông tin qua giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của đề án, dự thảo nghị quyết để xây dựng báo cáo thẩm tra cho phù hợp. Đối với việc thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện các nhiệm vụ văn hóa - xã hội, ngoài sự đồng thuận cơ bản, Ban đã nhấn mạnh những ưu điểm và chỉ ra hạn chế mà báo cáo chưa đề cập, qua đó kiến nghị UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, nhất là những vấn đề phát sinh gây bức xúc trong dư luận.

Ban văn hóa - xã hội làm việc với đơn vị được giám sát

Hoạt động khảo sát, giám sát đạt nhiều kết quả tích cực

Trong nhiệm kỳ, Ban đã tổ chức 24 cuộc giám sát, 10 cuộc khảo sát, nội dung tập trung vào các vấn đề sau: lĩnh vực giáo dục có 06 chuyên đề; lĩnh vực y tế có 04 chuyên đề; lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch có 10 chuyên đề; lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội có 10 chuyên đề; lĩnh vực tôn giáo có 01 chuyên đề; ngoài ra, Ban đã tiến hành 03 cuộc giám sát chuyên đề theo yêu cầu của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội như: việc thực hiện Luật Du lịch, Luật Thanh niên, Luật Thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Sau mỗi đợt giám sát, khảo sát, Ban đều có báo cáo kết quả gửi Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan. Báo cáo nêu rõ kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại và đề xuất, kiến nghị của Ban đối với Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành có liên quan. Hầu hết các kiến nghị của Ban được UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, các đối tượng chịu sự giám sát tiếp thu, thực hiện, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn cho cơ sở như: việc hỗ trợ hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập mái ấm Đức Quang; việc đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; công tác quản lý nhà mước đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân; việc hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ hoạt động của Cơ sở Cai nghiện ma túy của tỉnh; thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ làm công tác giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ hoạt động của các trạm y tế xã….

Tham mưu tổ chức phiên giải trình về cơ chế để phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa và các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị giải trình bao gồm: thực trạng và giải pháp phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa - thể thao đã được đầu tư; việc đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt tỷ lệ theo Quy hoạch tổng thể của Chính phủ; định hướng việc xây dựng Nhà Văn hóa Lao động (Cung Văn hóa lao động) phục vụ công nhân, viên chức, người lao động; cơ sở pháp lý để thực hiện việc cho tổ chức, cá nhân được thuê, mướn các thiết chế văn hóa, thể thao đã được Nhà nước đầu tư; thực trạng và các giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc về công tác xã hội hóa giáo dục mầm non; vấn đề quy hoạch quỹ đất và công khai quỹ đất dành cho giáo dục để kêu gọi đầu tư xây dựng trường mầm non ngoài công lập; tình trạng thiếu giáo viên mầm non. Tại phiên giải trình, các cơ quan chuyên môn đã giải trình 07 câu hỏi của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Sau phiên giải trình, Ban tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh ban hành thông báo kết luận và yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan nghiêm túc khắc phục các tồn tại, hạn chế và có báo cáo kết quả thực hiện gửi Thường trực HĐND tỉnh theo dõi.

Ngoài ra, Ban luôn duy trì hoạt động phối hợp và mối quan hệ công tác với các cơ quan của Quốc hội, các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh, Thường trực và Ban kinh tế - xã hội HĐND các huyện, thành phố trong các hoạt động khảo sát, giám sát và trao đổi công việc chuyên môn. Thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội.

Ban văn hóa - xã hội cùng nhà tài trợ thăm, tặng quà cho các cháu mồ côi tại Mái ấm Đức Quang, huyện Bình Đại

Một số kinh nghiệm rút ra qua một nhiệm kỳ hoạt động

Trong công tác thẩm tra dự thảo các nghị quyết, báo cáo, đề án,... phải hết sức coi trọng căn cứ pháp lý, đảm bảo những quyết định do HĐND tỉnh ban hành không trái với quy định pháp luật, đảm bảo tính khả thi cao trong triển khai thực hiện.

Trước khi tổ chức đoàn giám sát, Ban cần thu thập nhiều thông tin về vấn đề chuẩn bị giám sát (qua khảo sát, ý kiến cử tri, báo, đài,…); tinh thần chung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở và các ngành. Ban cần có chính kiến rõ ràng trong việc tiếp thu và đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền, đồng thời cần quan tâm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Trong thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, sau khi chọn nội dung thảo luận hoặc chất vấn, Ban phải phân công thành viên Ban phát biểu, đồng thời cung cấp thông tin về vấn đề cần trao đổi để thành viên Ban tự tin khi phát biểu trước kỳ họp; phát huy trí tuệ tập thể Ban trong hoạt động thảo luận, chất vấn, nhất là truy vấn.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đối chiếu kết quả hoạt động của Ban theo kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra để kịp thời đánh giá ưu điểm nổi bật cũng như hạn chế, tồn tại cần được khắc phục ngay trong từng hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nói riêng và hoạt động của HĐND tỉnh nói chung.

Một số đề xuất, kiến nghị cho Ban nhiệm kỳ 2021 - 2026

Giám sát công tác phối hợp giữa tỉnh với Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Đề án thành lập trường đại học tại Bến Tre là thành viên thuộc Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Ban cần tiếp tục tái giám sát: thiết chế văn hóa cơ sở (đầu tư, hoạt động, kinh phí hoạt động); hoạt động của Trạm y tế cơ sở (nhân lực, thiết bị trang bị, kinh phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế); xã hội hóa giáo dục mầm non; tu sửa nâng cấp trường học, trang thiết bị dạy học; hoạt động của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện, thành phố và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; thực hiện chính sách liên quan đến người lao động tại các công ty, xí nghiệp; vấn đề xâm hại trẻ em,...