Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức kỳ họp thứ 20 khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày đăng bài: 29/03/2021 | Tác giả: Phương Thảo

Ngày 24 tháng 3  năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức kỳ họp thứ 20, khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất). Tham dự kỳ họp có: 27/32 đại biểu HĐND huyện khóa XI (vắng: 05 đại biểu có lý do); các thành viên Ủy ban nhân dân huyện, Chánh án Tòa án nhân dân; đại diện UBMTTQVN huyện.

Bà Trần Thị Sol – Phó Bí thư Huyện ủy, CT.HĐND huyện phát biểu khai mạc

Tại kỳ họp, Ủy ban nhân dân huyện trình bày Đề án giải thể Phòng Y tế, chuyển chức năng tham mưu quản lý nhà nước về y tế qua Văn phòng HĐND&UBND huyện quản lý. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã tham gia thảo luận về nội dung Đề án, Tờ trình do đại diện Ủy ban nhân dân huyện trình bày, trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết cho chủ trương giải thể phòng Y tế huyện Mỏ Cày Bắc.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Trần Thị Sol - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện khẩn trương triển khai thực hiện công tác sắp xếp biên chế, tài chính, các thủ tục hành chính, pháp lý để đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế và các vấn đề khác có liên quan được thông suốt, hiệu quả, đúng quy định./.