Giồng Trôm: Hội nghị hiệp thương lần 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng bài: 22/03/2021 | Tác giả: Diệu Hiền

Chiều ngày 16/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Giồng Trôm tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trì hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiền – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, ông Nguyễn Hữu Cách – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện. Cùng dự có bà Nguyễn Trúc Hạnh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện.

Chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã báo cáo tình hình và kết quả việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, việc tiến hành giới thiệu người ứng cử ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện đều đảm bảo tính dân chủ, đúng nội dung, thủ tục và trình tự quy định. Những người được giới thiệu đáp ứng yêu cầu về cơ cấu, thành phần và đều đạt tiêu chuẩn đại biểu HĐND. Thường trực Ủy ban bầu cử huyện không nhận được hồ sơ tự ứng cử. So với phân bổ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, có 69/70 người được giới thiệu ứng cử. Có 01 đơn vị không giới thiệu được người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện là Phòng khám đa khoa khu vực Phước Long, do không có người theo cơ cấu.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Sau quá trình thảo luận, hiệp thương, 100% đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 69 đại biểu để bầu 35 đại biểu HĐND huyện. Trong đó, nữ 33 người, tỷ lệ 47,82%; Trẻ tuổi 22 người, tỷ lệ 31,88%; Ngoài đảng 10 người, tỷ lệ 14,49%; Tái cử 17 người, tỷ lệ 48,57%.

Sau hội nghị hiệp thương lần 2, huyện Giồng Trôm sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026./.