Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, trí tuệ và tính khả thi

Ngày đăng bài: 19/03/2021 | Tác giả: Sơn Nam

Chiều ngày 19 tháng 3 năm 2021, Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất) và Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân tỉnh (HĐND), khóa IX được tiếp tục với nội dung tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND tỉnh.

 Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Thường trực HĐND tỉnh; Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo tham luận của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh; thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh. Tham gia thảo luận tại hội nghị, ông Võ Thành Hạo, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chỉ ra những bài học kinh nghiệm trong hoạt động, chức năng quan trọng của Hội đồng nhân dân tỉnh là ban hành nghị quyết, nhưng nghị quyết phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, trí tuệ và tính khả thi.

Ông Võ Thành Hạo, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu thảo luận

Trong nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng kỳ họp. Đã tổ chức tổng cộng 20 kỳ họp, ban hành 345 nghị quyết, trong đó có 143 nghị quyết quy phạm pháp luật và 202 nghị quyết cá biệt. Công tác chuẩn bị kỳ họp được HĐND tỉnh tiến hành chu đáo, đúng quy định. Việc điều hành kỳ họp được thực hiện tương đối khoa học, dân chủ, phát huy trí tuệ của đại biểu, tiến hành đầy đủ các nội dung theo dự kiến chương trình. Thời gian họp được thực hiện linh động ở mỗi kỳ họp. Riêng kỳ họp thứ 15, để phòng dịch bệnh Covid - 19, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp bằng hình thức trực tuyến.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được quan tâm; hoạt động giám sát, khảo sát, được nâng lên. Trong nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh ban hành 07 nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn, với 38 nội dung chất vấn; phiên chất vấn được chuẩn bị và tổ chức chu đáo, truyền hình trực tiếp cho cử tri theo dõi. Các cơ quan của HĐND tỉnh giám sát, khảo sát tổng cộng 175 nội dung, trong đó tổ chức 04 cuộc giám sát Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp xúc sau kỳ họp thứ 5 và trước kỳ họp thứ 6; trước và sau kỳ họp thứ 7; trước và sau kỳ họp thứ 9; trước và sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh. Đặc biệt năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh đã đổi mới phương pháp giám sát bằng cách phân công cho các Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 11 trên địa bàn ứng cử của Tổ. Chủ động xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan, trong đó, dành một mục riêng quy định về công tác tiếp xúc cử tri, trả lời và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cử tri. Tổ chức 02 phiên chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, 03 phiên giải trình về các vấn đề liên quan đến các vấn đề như: chăn nuôi, giao thông, giảm nghèo, đô thị, văn hóa, giáo dục. Kết thúc phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh kết luận các vấn đề đề nghị UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện và quy định thời gian báo cáo kết quả thực hiện gửi về Thường trực. Xây dựng mục “Kết quả xử lý kiến nghị cử tri” trên Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến 85 vấn đề thuộc thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban và các đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh trình, trong đó đã thông qua 23 dự án theo sự ủy quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực hiện tốt. Từ đầu nhiệm kỳ đến sau kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tổ chức 19 lần tiếp xúc cử tri tại 1.019 điểm, với 82.568 cử tri tham dự và có 10.991 lượt cử tri đóng góp ý kiến. Tổ chức 04 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề, do các đại biểu chuyên trách của HĐND tỉnh thực hiện. Riêng Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp xúc, đối thoại tổng cộng 48 lượt công dân, chủ yếu các vụ việc phức tạp liên quan đến đất đai, chế độ chính sách, yêu cầu xử lý cán bộ sai phạm… Sau cuộc tiếp xúc, đối thoại, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp thu, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của người dân đối với từng nội dung, từng vụ việc cụ thể; đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, báo cáo từng vụ việc, có văn bản phúc đáp cho công dân.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban; phân công các Ban thẩm tra các nội dung của kỳ họp HĐND tỉnh và phiên họp Thường trực HĐND tỉnh hàng tháng; Thường trực HĐND tỉnh quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh, mời Tổ đại biểu dự phiên họp thống nhất nội dung thảo luận tại kỳ họp, dự họp rút kinh nghiệm kỳ họp HĐND tỉnh. Phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Tại hội nghị này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 15 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá qua gần 5 năm hoạt động, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ động, tích cực cải tiến, đổi mới hoạt động, góp phần thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, xứng đáng với vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong nhiệm kỳ qua đã cơ bản, kịp thời đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Thông qua hoạt động giám sát, Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu đã kiến nghị khắc phục nhiều mặt còn hạn chế trong việc thực thi pháp luật và công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.

Trong nhiệm kỳ qua, trước tình hình cả nước và tỉnh nhà có nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự chỉ đạo, điều hành chủ động, sáng tạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện.

Hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên đã có sự chuyển biến tích cực. Hệ thống Mặt trận thông qua các hoạt động của mình đã kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, phản ánh đầy đủ tâm tư và nguyện vọng của nhân dân, kiến nghị giải quyết thiết thực các vấn đề bức xúc của xã hội và đóng góp nhiều ý kiến xây dựng nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền ở địa phương. Nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh đã thực hiện tốt công tác phản biện xã hội đối với các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhất là các Nghị quyết về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Các cơ quan tư pháp đã nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động, giúp cho các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương thực thi nghiêm các quy định pháp luật nhằm đảm bảo trật tự, kỷ cương trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội và đáp ứng cho yêu cầu phát triển của địa phương.

Những thành quả nêu trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự đóng góp bằng cả trí tuệ và công sức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là sự nỗ lực không ngừng của Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nhà.

Thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với hoạt động của HĐND các cấp; biểu dương sự phối hợp, sự đóng góp hết sức nhiệt tình của các cấp, các ngành, đoàn thể; cảm ơn sự quan tâm ủng hộ, góp ý kiến của cử tri tỉnh nhà đã góp phần tạo nên thành quả của hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ghi nhận công lao đóng góp của các đại biểu HĐND tỉnh đối với hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ qua.

Năm 2021, là năm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cuộc bầu cử lần này là sự kiện chính trị lớn, là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân để lựa chọn bầu ra những đại biểu ưu tú nhất, đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội; bầu ra những đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp. Do vậy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phải nhận thức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp lần này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2021./.