Kết quả nỗi bật qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 17/03/2021 | Tác giả: Sơn Nam

Vừa qua, Đoàn giám sát của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh do ông Đặng Ngọc Anh, Trưởng ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch tổng thể xây dựng và trùng tu, tôn tạo hệ thống tượng, tượng đài, bia, di tích lịch sử, đền thờ danh nhân tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và kết quả thực hiện các kiến nghị của Ban văn hóa - xã hội qua giám sát năm 2019. Theo kế hoạch, đoàn đã đi khảo sát thực tế các tượng đài, bia, di tích lịch sử, đền thờ danh nhân trên địa bàn huyện Giồng Trôm và huyện Mỏ Cày Nam; khảo sát trực tiếp và làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện: Bình Đại, Thạnh Phú, Ba Tri; làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhiều tượng đài, bia, di tích lịch sử được xây dựng, trùng tu, tôn tạo

Bến Tre hiện có 12 tượng đài được trùng tu, tôn tạo, làm lại; trùng tu 36 bia; xây dựng mới theo quy hoạch 42 bia. Cơ bản các tượng đài, bia, di tích lịch sử, đền thờ danh nhân theo hướng bền vững và hoành tráng. Đồng thời xây dựng tượng đài gắn với những sự kiện nỗi bật và danh nhân tiêu biểu đã được đặt tên trường học, công viên của tỉnh. Đến nay, Bến Tre có 18 di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia, 51 di tích cấp tỉnh và đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Đây là những danh lam thắng cảnh đón khách du lịch, tham quan nên được chăm sóc và cảnh quan đã được kiểm kê bảo vệ. Đối với các điểm di tích là cơ sở tín ngưỡng, thờ tự, khu lưu niệm danh nhân (đình, chùa, thánh thất, đền thờ) chỉ phát huy chức năng là nơi sinh hoạt tinh thần của cộng đồng.

Khu di tích lịch sử Nhà truyền thống Đồng Khởi Bến Tre (Ảnh ST)

Trên cơ sở thực hiện Chương trình số 3597/CTr-UBND ngày 13/7/2016 về “Phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể phục vụ giáo dục truyền thống và du lịch giai đoạn 2016 - 2020”. Các sản phẩm du lịch tham quan các di tích văn hóa - lịch sử tiếp tục được duy trì và phát triển, đã có nhiều đơn vị lữ hành trên địa bàn tỉnh gắn trong thiết kế tua cho du khách tham quan, du lịch tại các khu di tích văn hóa - lịch sử như: Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định (xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm); Di tích Quốc gia Đặc biệt Mộ và khu tưởng niệm Nguyễn Đình Chiểu (xã An Đức, huyện Ba Tri); Di tích Quốc gia Đặc biệt Di tích lịch sử Đồng Khởi Bến Tre (xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam); Di tích Quốc gia Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc),... Sản phẩm du lịch tâm linh bước đầu hình thành và phát triển, một số doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh đã khảo sát, thiết kế và đưa vài khai thác tua du lịch tâm linh như: Tổ chức cho du khách tham quan Tòa thánh Cao Đài Ban Chỉnh (phường 6, thành phố Bến Tre); Tòa thánh Cao Đài Châu Minh (xã Tiên Thủy, Châu Thành); tham quan Nhà thờ Cái Mơn, Chùa Kim Long (xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách); Đình Phú Tự gắn với cây Bạch mại cổ thụ, Đình Phú Nhuận gắn với cây Thiên Tuế trên 100 năm tuổi (thành phố Bến Tre); Chùa Vạn Phước (Bình Đại),…  

Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện trùng tu, tôn tạo, sửa chữa

Tại buổi làm việc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong thời gian tới, Sở sẽ đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung kinh phí để thực hiện hoàn chỉnh 03 tượng đài: (Lộ Thơ (xã Thành Triệu, huyện Châu Thành); Đánh tàu trên sông Giồng Trôm (xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm); Giá Thẻ (xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú) theo Thông tư số 08 của Bộ VHTTDL. Về chế độ, chính sách cho cán bộ quản lý và bảo vệ các di tích thuộc cấp huyện quản lý, hiện tại, huyện Giồng Trôm và Châu Thành đã triển khai tốt việc hỗ trợ kinh phí cho các di tích được giao quản lý. Trong thời gian tới, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố còn lại tìm hiểu, cùng tháo gỡ để việc thực hiện hỗ trợ chế độ cho cán bộ quản lý và bảo vệ các di tích thuộc cấp huyện quản lý theo quy định.

Cần khảo sát việc thực hiện các Dự án mới giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Đặng Ngọc Anh - Trưởng Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre và các địa phương đã đạt được trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh. Sở đã quan tâm đến công tác tôn tạo để có chủ trương đúng, huy động các nguồn vốn thực hiện công tác trùng tu, tôn tạo đảm bảo tính truyền thống và hiện đại. Các di tích lịch sử văn hóa có giá trị sâu sắc trong việc gìn giữ các giá trị truyền thống của dân tộc, góp phần vào việc phát triển đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Thời gian tới, cần khảo sát việc thực hiện các Dự án mới giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Sở cần khẩn trương tiến hành kiểm tra các thủ tục quỹ đất đai, sổ chủ quyền đất, phát huy công tác xã hội hoá, cần làm rõ phân cấp công trình quản lý, thủ tục tài sản công và điều quan trọng là gắn kết truyền thống văn hoá với du lịch và chú ý đến công tác giáo dục thế hệ trẻ truyền thống văn hoá của quê hương, đất nước./.