Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX

Ngày đăng bài: 12/03/2021 | Tác giả: Sơn Nam

Ngày 12 tháng 3 năm 2021, ông Nguyễn Minh Triều, Phó Prưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp Ban để cho ý kiến thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX. Cuộc họp còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân tỉnh.

Phó Trưởng Ban Pháp chế phát biểu tại buổi làm việc

Tại kỳ họp thứ 20, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công thẩm tra báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, của Tòa án nhân dân hai cấp và Báo cáo của Cục thi hành án dân sự về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự từ năm 2016 đến năm 2020.

Các đại đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận, phân tích báo cáo thẩm tra của Ban đối với báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các báo cáo đã thể hiện được kết quả các mặt công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác cải cách hành chính, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự; những khó khăn vướng mắc, những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại biểu dự họp cũng mạnh dạn chỉ ra những hạn chế của Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Cục thi hành án dân sự tỉnh: chỉ số cải cách hành chính giảm trong những năm gần đây; còn trường hợp Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung cho Viện kiểm sát, chưa kịp thời ban hành quyết định truy tố đối với những vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã có kết luận điều tra; còn trường hợp vi phạm về tố tụng và nội dung; công tác xác minh, thu thập, đánh giá chứng cứ chưa toàn diện, xác định chưa đầy đủ tư cách tham gia tố tụng; còn tồn đọng án dân sự chưa thi hành,...

Từ những hạn chế nêu trên, đại biểu dự họp đã thống nhất kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh một số công việc để tập trung thực hiện trong thời gian tới.

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật và tội phạm nhằm kéo giảm tình hình tội phạm và làm rõ trách nhiệm của đơn vị và cá nhân để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong công tác điều tra, xử lý tội phạm như đã nêu.

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cần tăng cường kiểm sát trực tiếp công tác giải quyết các tin báo, tố giác tội phạm, công tác điều tra, xét xử, thi hành án, công tác phân loại án để kịp thời có những kiến nghị giúp cho các cơ quan tư pháp thực hiện tốt nhiệm vụ; kiểm tra, thanh tra trách nhiệm, kỷ luật công vụ để kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm trong ngành để nâng cao tinh thần trách nhiệm của các Kiểm sát viên trong thực hiện công vụ.

- Tòa án nhân dân tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực xét xử, hạn chế các bản án bị sửa, hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán.

- Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục có giải pháp quyết liệt để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Phát huy có hiệu quả vai trò của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự, tăng cường công tác phối hợp với các ngành, nhất là trong thực hiện việc cưỡng chế thi hành án. Đồng thời cần có giải pháp quyết liệt hơn để khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động thi hành án.