Ba Tri: Họp liên tịch thống nhất nội dung tổ chức kỳ họp thứ 19, tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2021, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI

Ngày đăng bài: 25/02/2021 | Tác giả: Long Hà

Ngày 23 tháng 02 năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức cuộc họp liên tịch với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng, phó 02 Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Tòa án nhân dân huyện và Viện Kiểm sát nhân dân huyện để thống nhất nội dung kỳ họp thứ 19, tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2021 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI.

Quang cảnh cuộc họp (ảnh: Long Hà)

Tại cuộc họp, các thành viên dự họp đã thống nhất các nội dung kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2021. gồm các nội dung:

Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện; Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện. Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021.

Báo cáo tóm tắt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đồ án xây dựng hồ chứa nước ngọt Lạc Địa, xã Phú Lễ.

Thông qua Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đồ án xây dựng hồ chứa nước ngọt Lạc Địa, xã Phú Lễ.

Báo cáo công tác 05 năm ( 2016 -2021) của: Tòa án nhân dân huyện, Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện; Viện kiểm sát nhân dân huyện.

Phát biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác xây dựng chính quyền, công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Kỳ họp có 05 bài tham luận: Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện; Văn Phòng HĐND và UBND huyện; Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện.

Ngoài ra, Kỳ họp xem xét khen thưởng 06 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp cho hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện.

Kỳ họp dự kiến tổ chức ngày 26 tháng 3 năm 2021./.

Các tin khác