Họp báo thông tin về kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 19/02/2021 | Tác giả: Sơn Nam

Sáng ngày 19 tháng 02 năm 2021, ông Nguyễn Văn Chính, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì họp báo thông tin về Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ban Biên tập Báo Đồng Khởi, Báo Nhân dân Thường trú tại Bến Tre, Trung tâm thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Chính, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi họp báo

Tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông tin với các cơ quan thông tấn, báo chí về thời gian, nội dung Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX. Thời tổ chức Kỳ họp dự kiến tổ chức vào ngày 19 tháng 3 năm 2021, khai mạc lúc 7 giờ 30 phút (dự kiến họp một ngày) tại Hội trường Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Kỳ họp có 02 nội dung chính:

Thứ nhất, thông qua một số nội dung phát sinh đột xuất để đảm bảo công tác quản lý nước, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Dự kiến thông qua 08 dự thảo Nghị quyết.

Thứ hai, hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX. Hội nghị dự kiến sẽ thông qua các báo cáo, thông báo liên quan đến tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và công tác biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động của Hội đồngnhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại buổi họp báo, các đại biểu đại diện các cơ quan báo chí nhất trí với nội dung tuyên truyền Kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

Phát biểu kết thúc cuôc họp, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận sự hỗ trợ của các cơ quan thông tấn, báo chí trong thời gian qua đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục hỗ trợ cho hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhất là tập trung tuyên truyền về Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ phối hợp cung cấp tài liệu, văn bản, thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí để phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền./.