Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2021, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI

Ngày đăng bài: 02/02/2021 | Tác giả: Long Hà

Ngày 27 tháng 01 năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện họp trao đổi thảo luận nội dung, chương trình kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2021, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI. Tham dự có lãnh đạo 2 Ban Hội đồng nhân dân huyện.

Quang cảnh cuộc họp (ảnh: Long Hà)

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND huyện và Phó Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân huyện thống nhất nội dung, chương trình tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các nội dung:

Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện và Báo cáo tổng kết hoạt động của 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện.

 Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021.

Báo cáo công tác 05 năm ( 2016 -2021) của: Tòa án nhân dân huyện, Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện; Viện kiểm sát nhân dân huyện.

Phát biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác xây dựng chính quyền, công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Ngoài ra, có 05 bài tham luận: Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện; Văn Phòng HĐND và UBND huyện; Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện,….xem xét khen thưởng 06 tập thể và 12 cá nhân.

Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3 năm 2021./.

Các tin khác