Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại họp lệ kỳ tháng 01/2021

Ngày đăng bài: 27/01/2021 | Tác giả: Thiện

Sáng ngày 25 tháng 01 năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện họp lệ kỳ tháng 01/2021 sơ kết công tác tháng 01/2021, đề ra chương trình công tác tháng 02/2021 và cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác.

Tham dự họp: Thường trực HĐND huyện, Phó Trưởng 02 Ban của HĐND huyện; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; chuyên viên Văn phòng HĐND và Ủy ban nhân dân huyện. chủ trì bà Bùi Thị Huyền Trang, Chủ tịch HĐND huyện.

Quang cảnh cuộc họp lệ kỳ tháng 01/2021 của Thường trực HĐND huyện Bình Đại (ảnh: Thiện)

Về hoạt động của Thường trực HĐND huyện: Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 16 của HĐND huyện và chuyển các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết, trả lời theo quy định; họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 16 HĐND huyện - khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021; báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động HĐND huyện- khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021; tổ chức phiên họp với 02 Ban HĐND, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện để thống nhất nội dung, đối tượng giám sát năm 2021; tham dự kỳ họp cuối năm của HĐND các xã, thị trấn...

Sau khi thảo luận, Thường trực HĐND huyện thống nhất một số nội dung hoạt động trọng tâm trong tháng 02/2021 như sau: Chuẩn bị việc tổng kết nhiệm kỳ 2016- 2021 của HĐND huyện; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV), đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thăm và chúc tết Tân Sửu 2021;...

- Về chương trình công tác và hoạt động giám sát năm 2021 của Thường trực HĐND huyện: Trong năm 2021, Thường trực HĐND huyện thực hiện các nội dung giám sát tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp theo quy định của pháp luật; giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/6/2012 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

- Về tổ chức tổng kết hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến tháng 4/2021./.