Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bến Tre Tuần 02 năm 2021 (từ ngày 11/01/2021 – 17/01/2021)

Ngày đăng bài: 12/01/2021 | Tác giả: Phó Chánh văn phòng