Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp giao ban quý IV năm 2020

Ngày đăng bài: 11/01/2021 | Tác giả: Ngọc Diệu

Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức hội nghị giao ban quý IV/2020 do ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì, tham dự: Phó Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân huyện, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân 21/21 xã, thị trấn.

Quang cảnh cuộc họp (ành: Ngọc Diệu)

Trong quí IV năm 2020, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện tổ chức thành công kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) và kỳ họp thứ 18 kỳ họp cuối năm 2020.

Về hoạt động khảo sát, giám sát của HĐND huyện hoạt động theo kế hoạch

          Công tác tiếp công dân: tham dự cùng UBND huyện tiếp công dân định kỳ, đột xuất tại Trụ sở tiếp công dân UBND huyện 03 cuộc, với 06 trường hợp công dân khiếu nại. 

Tại phiên họp này, đại biểu Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn đã phản ánh thực trạng hai Ban Hội đồng nhân dân xã, thị trấn hoạt động có nâng lên tuy nhiên hiệu quả chưa cao, việc thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Thường trực, các Ban theo Luật định nhất là hoạt động giám sát chưa được quan tâm và tình hình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo chức năng, nhiệm vụ. Các ý kiến được ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tiếp thu, giải trình.

Kết thúc cuộc họp Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân xã, thị trấn thực hiện một số việc như sau:Triển khai chương trình hoạt động năm 2021, theo dõi việc thực hiện các nghị quyết HĐND. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với UBND, UB MTTQ và lãnh đạo các Đoàn thể huyện, xã, thị trấn để tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động của đại biểu HĐND nhất là trong lĩnh vực tiếp công dân và tiếp xúc cử tri. Quan tâm thực hiện các nội dung chuẩn bị công tác bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và đúng thời gian theo quy định pháp luật. Tham mưu Đảng ủy và chuẩn bị tốt nội dung tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định./.

Các tin khác