Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 19 tại huyện Ba Tri

Ngày đăng bài: 31/12/2020 | Tác giả: Long Hà

Ông Võ Văn Phê – Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Tân Xuân (ảnh: Long Hà)

Ngày 24 và ngày 25 tháng 12 năm 2020, các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị huyện Ba Tri gồm các đại biểu: ông Nguyễn Văn Chính, ông Huỳnh Văn Cuộn, ông Võ Văn Phê, ông Đỗ Minh Đức, ông Phạm Thanh Hùng, ông Nguyễn Chí Quang và bà Nguyễn Thanh Hậu đã có các buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh tại 08 điểm ở các xã: Bảo Thuận, An Hiệp, Tân Xuân, An Hòa Tây, An Ngãi Trung, Thị trấn Ba Tri, An Thủy và Tân Mỹ của huyện Ba Tri.

Ngoài ra, tham dự buổi tiếp xúc gồm có 35 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện ( mỗi điểm 05 đại biểu), cùng với hơn 650 cử tri ở 08 điểm tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và huyện đã thông tin cho cử tri biết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh và huyện trong năm 2020 và kết quả của kỳ họp thứ 19 của tỉnh và kỳ họp thứ 18 của huyện. Đồng thời, thay mặt các đại biểu dự tiếp xúc thông tin phản hồi kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ tiếp xúc trước.

Qua buổi tiếp xúc, bà con cử tri có 35 ý kiến, kiến nghị, liên quan đến tranh chấp đất đai, xây dựng đường giao thông nông thôn, công tác thủy lợi sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ covid -19, chính sách an sinh xã hội, môi trường ……trong đó, nội dung cử tri kiến nghị về tỉnh xem xét giải quyết có 03 ý kiến: có chính sách hỗ trợ người dân sản xuất muối ở xã Bảo Thuận và Bảo Thạnh; kiến nghị Trung tâm nước sạch tỉnh có giải pháp khắc phục tình trạng cung cấp nước cho người dân một số nơi rất yếu không đáp ứng nhu cầu của người dân, trong đó có ấp 1 và ấp 2 xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri; nâng cấp nhựa hóa tuyến đê 164ha đoạn từ xã Tân Thủy đến Hải đội Biên Phòng 2, xã An Hòa Tây.

 Qua các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri đã được đại diện lãnh đạo UBND các xã và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện giải trình thỏa đáng, đồng thời cũng đã tiếp thu, ghi nhận các kiến nghị chính đáng thuộc thẩm quyền để giải quyết.

Các tin khác