Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri 03 xã An Hiệp, An Ngãi Tây, Tân Hưng, huyện Ba Tri

Ngày đăng bài: 30/12/2020 | Tác giả: Sơn Nam

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tại buổi tiếp xúc cử tri (ảnh: Sơn Nam)

Ngày 24 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã An Hiệp, ông Nguyễn Văn Chính, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có buổi tiếp xúc cử tri 03 xã: An Hiệp, An Ngãi Tây, Tân Hưng, huyện Ba Tri. Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Văn Chính đã thông tin đến bà con cử tri về kết quả kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kỳ họp đã dành thời gian để thảo luận, chất vấn, miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh của Ủy ban nhân dân tỉnh và thông qua 28 nghị quyết. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Chính đã báo cáo kết quả giải quyết các vấn đề mà bà con cử tri kiến nghị qua buổi tiếp xúc trước Kỳ họp họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đồng thời, bà con cử tri cũng được Hội đồng nhân huyện thông tin về kết quả kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân huyện và báo cáo kết quả giải quyết các vấn đề mà bà con cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc trước Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân huyện.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện đạt được trong năm 2020, nhất là những kiến nghị của bà con cử tri đã được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện ghi nhận và phản ánh đến các cơ quan chức năng đã giải quyết ổn thỏa. Đồng thời kiến nghị các vấn đề như: Xây dựng đường, cầu giao thông nông thôn, nước, điện sinh hoạt, sạt lỡ đất, phòng ngừa dịch bệnh trên gia súc, tình hình chăn nuôi (chim Yến) gây ô nhiễm môi trường. Những ý kiến của bà con cử tri đã được đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp thu, giải trình, ghi nhận để kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định./.