Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại tổ chức họp lệ kỳ cuối năm 2020

Ngày đăng bài: 23/12/2020 | Tác giả: Thiện

Sáng ngày 17 tháng 12 năm 2020, tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại tổ chức kỳ họp 16 (kỳ họp lệ kỳ cuối năm 2020). Thời gian họp là 01 ngày. Thành phần tham dự kỳ họp gồm có: 30/30 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Bình Đại; đại diện Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và  Thường trực Hội đồng nhân dân 20 xã, thị trấn của huyện. Ngoài ra, còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế và Ban Văn hóa- Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.

Bà Bùi Thị Huyền Trang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp (ảnh: Thiện)

Tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét 55 báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện, các cơ quan tư pháp (Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Cục Thi hành án dân sự huyện) và thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về việc tham gia xây dựng chính quyền năm 2020

Phiên thảo luận tại hội trường, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tập trung thảo luận về: Thực trạng và giải pháp về tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới biển; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và lĩnh vực tư pháp; giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao, gắn với một số chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết 2021, Nghị quyết 2021-2025, các vấn đề còn tồn tại ở các báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và 5 năm giai đoạn 2016-2020; việc xây dựng vườn dừa hữu cơ trên địa bàn các xã Tiểu vùng 2; hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn huyện; công tác phòng chống hạn mặn và việc phát triển vườn dừa hữu cơ trong thời gian qua; việc điều tra thiệt hại và hỗ trợ kinh phí cây dừa do hạn mặn; giải pháp ngọt hóa cục bộ trong phòng chống hạn mặn năm 2021; chất lượng và giá nước sinh hoạt tại huyện Bình Đại; giải pháp thu thuế các công trình xây dựng, diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản, cá nhân hạ thế điện để bán điện; tai nạn điện, chết đuối; công tác giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai và có 01 ý kiến chất vấn liên quan đến việc quản lý đất công và rác thải trên địa bàn huyện. Ý kiến chất vấn đã được giải trình thỏa đáng.

Kỳ họp lệ kỳ cuối năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại thành công tốt đẹp./.