Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bến Tre Tuần 51 năm 2020 (từ ngày 14/12/2020 – 20/12/2020)

Ngày đăng bài: 15/12/2020 | Tác giả: Phó Chánh văn phòng