Ba Tri: Khai mạc kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021

Ngày đăng bài: 15/12/2020 | Tác giả: Long Hà

Sáng ngày 14 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện khai mạc kỳ họp thứ 18 tổng kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân trong năm 2020 và thảo luận, thông qua kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021.

 Tham dự kỳ họp có 35/40 đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; các phòng, ban, chuyên môn trực thuộc UBND huyện; Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Trưởng Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, cùng với 23 xã, thị trấn.

 Ngoài ra, kỳ họp còn vinh dự đoán tiếp đại biểu HĐND tỉnh ông Đặng Ngọc Anh – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh và ông Huỳnh Văn Cuộn – Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đến tham dự kỳ họp.

Ông Bùi Thành Dương – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp (ảnh: Long Hà)

Tại kỳ này, đại biểu HĐND huyện thảo luận và biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết quan trọng như: thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 05 năm 2016 -2020 và năm 2020 và đề ra những giải pháp khả thi cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 và năm 2020; bàn, thảo luận và quyết định dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2021; kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước huyện trung hạn 2021 -2025 và năm 2021; việc điều chỉnh vốn XDCB 2016 -2020 và năm 2020,…..

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Bùi Thành Dương – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung nghiên cứu, thảo luận, góp ý có chất lượng. Biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.

Các tin khác