Hai Giám đốc Sở được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng bài: 10/12/2020 | Tác giả: Tôn Đức Lộc

Chủ tọa Kỳ họp tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí vừa được miễn nhiệm và được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (ảnh: Hữu Hiệp)

Sau 02 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Tại Kỳ họp, đại biểu đã được nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc tham gia xây dựng chính quyền năm 2020, những kiến nghị, đề xuất với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và những vấn đề cử tri quan tâm; thông tin kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; đặc biệt, tại Kỳ họp này, Hội đồng Trẻ em cấp tỉnh có ý kiến bày tỏ nguyện vọng đối với Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kỳ họp đã dành thời gian thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020, giai đoạn 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 năm 2021 - 2025; đầu tư công, thu chi ngân sách nhà nước; đại biểu đã đề xuất bổ sung nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã dành thời gian xem xét, thảo luận và thông qua 28 nghị quyết trên lĩnh vực kinh tế - xã hội và nhân sự được trình tại Kỳ họp.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào những vấn đề được đại biểu và cử tri tỉnh nhà quan tâm: Chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại do hạn mặn nói chung và đối với người trồng dừa nói riêng; tiến độ xây dựng Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre và giải pháp xử lý sắp tới của tỉnh đối với Nhà máy rác; giải pháp cung cấp nước sạch, nước ngọt cho người dân trong năm 2021 và đảm bảo quyền tiếp cận nước sạch, nước ngọt cho nhân dân tỉnh Bến Tre trong điều kiện biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn; việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh; thực trạng về chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế của tỉnh hiện nay, kế hoạch, giải pháp đảm bảo nguồn nhân lực cho ngành y tế.

Kỳ họp đã xem xét miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hữu Lập (do nghĩ hưu) và ông Nguyễn Văn Đức (do chuyển công tác); bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Minh Cảnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và bà Nguyễn Thị Bé Mười, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Hữu Lập, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho sự phát triển của tỉnh nhà thời gian qua, đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ cách mạng và nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời, chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Đức, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua, nay chuyển sang vị trí công tác mới, tin tưởng đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúc mừng đồng chí Nguyễn Minh Cảnh và đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, tin tưởng 02 đồng chí sẽ sớm tiếp cận công việc, cộng với sự nỗ lực của bản thân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh đoàn kết, thống nhất, hành động đưa tỉnh nhà tiếp tục phát triển nhanh, bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy,Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp (ảnh: Hữu Hiệp)

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị ngay sau Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dành thời gian thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo dõi chặt chẽ và giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát việc cam kết thực hiện các vấn đề qua chất vấn của các cơ quan có thẩm quyền và thực hiện công tác tiếp công dân theo qui định, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có kiến nghị cơ quan thẩm quyền giải quyết.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm triển khai các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đến các ngành, các cấp và đối tượng thụ hưỡng. Năm 2021, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp cần tập trung cụ thể hóa và triển khai sớm Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Trong đó, cần quan tâm tập trung một số công việc trọng tâm: Hoàn thiện quy hoạch tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hoàn thiện và triển khai Chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Bến Tre đến 2030, triển khai thí điểm vùng tổ chức sản xuất tập trung, đối với cây dừa, lúa, bưởi da xanh, cây giống, hoa kiểng và nuôi tôm công nghệ cao gắn với phát triển và hoàn thiện chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Triển khai nâng chất huyện, xã nông thôn mới, xây dựng ít nhất 07 xã nông thôn mới, 09 xã nông thôn mới nâng cao. Hoàn tất thủ tục tiếp nhận và triển khai Đề án xây dựng Trung tâm dừa Đồng Gò, Trung tâm cây giống hoa kiểng. Hoàn thành xây dựng hạ tầng và tiếp nhận nhà đầu tư vào khu công nghiệp Phú Thuận; đồng thời triển khai kế hoạch đầu tư các cụm công nghiệp ở các địa phương còn lại. Tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai dự án đô thị Tây Bắc và ít nhất 06 dự án năng lượng tái tạo. Phối hợp khởi công cầu Rạch Miễu 2. Hoàn tất việc xin chủ trương và xây dựng Đề án lấn biển, hoàn thành dự án và chuẩn bị khởi công tuyến động lực ven biển giai đoạn 1. Hoàn thiện và triển khai Chiến lược khoa học công nghệ đến năm 2030, hoàn tất việc đưa dịch vụ công trực tuyến mức lên độ 4 đạt 100%, tham gia chuỗi phần mềm Quang Trung, triển khai chuyển đổi số ngành y tế, giáo dục. Có giải pháp tích cực huy động nguồn lực, tăng thu ngân sách gắn liền với chống thất thu ngân sách. Đảm bảo cung cấp nước ngọt trong mùa mặn 2021, nghiên cứu các phương án cấp nước cho toàn tỉnh trong thời gian lâu dài. Hoàn thành dự án và triển khai các điều kiện xây dựng trường Đại học, hoàn thiện và triển khai chiến lược phát triển trường Cao đẳng Bến Tre. Triển khai kế hoạch xây dựng văn hóa con người Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025 và gia đình hạnh phúc tiến bộ. Triển khai kế hoạch xóa hộ nghèo trong gia đình chính sách, cơ bản giải quyết nhu cầu nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tập trung chăm lo tết cho bà con nhân dân nhân dịp tết Tân Sửu. Kiềm chế phạm pháp hình sự, tệ nạn, tai nạn xã hội. Kiểm tra xử lý một số tình hình an ninh nông thôn như: Hụi, tín dụng đen, các hình thức cờ bạc, các điểm nóng về an ninh trật tự, kiềm chế số người nghiện ma túy, kéo giảm số lượng tàu vi phạm lãnh hải nước ngoài. Chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh theo chỉ lịnh của Quân khu 9 đạt yêu cầu và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đồng thời phải tiếp tục cải tiến lề lối làm việc theo hướng sát người, sát việc, sát cơ sở; khắc phục cho được điểm nghẽn về thông tin, điểm nghẽn công việc; nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và đề cao tính chủ động, sáng tạo, cộng đồng trách nhiệm giữa các cấp, các ngành trong thực thi công vụ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi cử tri tỉnh nhà quan tâm đến việc trữ nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất ứng phó với hạn mặn năm 2021 có thể xảy ra. Đồng thời, bà con cử tri không được lơ là trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 hết sức phức tạp.

Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tích cực triển khai các bước chuẩn bị và tổ chức thật tốt bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo tinh thần Chị thị số 45-CT/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị./.

Các tin khác