Giải pháp chủ yếu để tổ chức sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre được tập trung thảo luận tại Kỳ họp lần thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Ngày đăng bài: 09/12/2020 | Tác giả: Tôn Đức Lộc

Chiều ngày 08 tháng 12 năm 2020, phiên thảo luận Kỳ họp lần thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX diễn ra sôi nổi với nhiều vấn đề được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri tỉnh nhà quan tâm.

Đại biểu Võ Thành Hạo tham gia phát biểu thảo luận (Ảnh: Hữu Hiệp)

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đặt ra nhiều vấn đề để thảo luận tại hội trường: Giải pháp chủ yếu để tổ chức sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre; giải pháp khôi phục sản xuất gắn với tạo việc làm cho người dân; vấn đề định hướng phát triển kinh tế hướng Đông của tỉnh Bến Tre; khai thác, tận dụng tối đa các nguồn lực và mở rộng thị trường trong, ngoài nước (trong điều kiện các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các quốc gia, khu vực có hiệu lực); thực trạng và giải pháp để tăng cường đảm bảo an ninh nông thôn, phối hợp giữa các lực lượng để giữ gìn an ninh biên giới biển gắn với đấu tranh phòng chống ma túy; lộ trình, giải pháp để triển khai cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, cải thiện chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), chấn chỉnh đạo đức công vụ và tăng cường quản lý nhà nước ở cơ sở để đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành có liên quan tham gia thảo luận.

Những vấn đề được đặt ra đã được đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các, sở, ngành thảo luận, đề ra các giải pháp để thực hiện trong năm 2021 và những năm tiếp theo, trong đó, giải pháp chủ yếu để tổ chức sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre được nhiều đại biểu quan tâm tham gia thảo luận.

Đại biểu Nguyễn Văn Qưới tham gia phát biểu thảo luận (Ảnh: Hữu Hiệp)

Để tổ chức sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và an toàn dịch bệnh, trước tiên, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà phải có cách nhìn cách tiếp cận mới trong điều kiện mới, nhất là trước tình hình biến đổi khí hậu, hạn mặn đang diễn ra và sẽ còn tiếp diễn, tỉnh cần phải thực hiện nhiều giải pháp để thích ứng với tình hình hiện nay, trong đó cần tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp: Tiến hành quy hoạch vùng nguyên liệu, trong đó cần phải chú trọng liên kết vùng; thực hiện hoàn thành các công trình, dự án trữ nước ngọt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp là vấn đề hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay; sản xuất, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, dịch bệnh; phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết, hợp tác, tiêu thụ, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào nuôi trồng, sản xuất, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu nông sản uy tín, chất lượng để mở rộng thị trường tiêu thụ và cuối cùng phải làm sao cho sản phẩm đạt được chuẩn OCOP và chuỗi giá trị là quan trọng nhất trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay./. 

Các tin khác