Thông báo

Thông báo chương trình làm việc tháng 4 năm 2021 của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày đăng bài: 05/04/2021| Tác giả: Chánh Văn phòng

Thông báo chương trình làm việc tháng 3 năm 2021 của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày đăng bài: 04/03/2021| Tác giả: Chánh Văn phòng

Họp báo thông tin về kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 19/02/2021| Tác giả: Sơn Nam

Chương trình làm việc tháng 02/2021 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Ngày đăng bài: 01/02/2021| Tác giả: Chánh Văn phòng

Chương trình làm việc tháng 01 năm 2021 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Ngày đăng bài: 06/01/2021| Tác giả: Chánh Văn phòng

Chương trình làm việc tháng 12 năm 2020 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Ngày đăng bài: 02/12/2020| Tác giả: Chánh Văn phòng

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Giồng Trôm họp thảo luận tài liệu kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa IX

Ngày đăng bài: 27/11/2020| Tác giả: Minh Triết

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Châu Thành họp thảo luận tài liệu kỳ họp lần thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 27/11/2020| Tác giả: Đặng Thành Minh

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Ba Tri họp thảo luận tài liệu Kỳ họp lần thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX.

Ngày đăng bài: 27/11/2020| Tác giả: Tôn Đức Lộc

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Bình Đại và thành phố Bến Tre họp thảo luận tài liệu kỳ họp thứ thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 27/11/2020| Tác giả: Mỹ Phương