Đoàn đại biểu Quốc hội lấy ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo Luật báo chí

Ngày đăng bài: 14/03/2016 | Tác giả: Thùy Trang

Ngày 10 tháng 3 năm 2016, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo Luật báo chí để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khoá XIII. Bà Trịnh Thị Thanh Bình – đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện: Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ VN tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền Thông, Hội Nhà báo tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đồng khởi, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, ...

Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật báo chí (ảnh: Thùy Trang)

Dự thảo Luật báo chí đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận, đóng góp ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII. Ngay sau kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Luật.

Dự thảo Luật báo chí đưa ra cho ý kiến lần này gồm có 6 Chương 62 Điều.

Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và có kiến nghị vào các nội dung của Dự thảo Luật như:

- Về những hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí (Điều 9): Nhiều ý kiến đại biểu đề nghị giải thích rõ cụm từ "Xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân" tại điểm a, khoản 1 và cụm từ "Gây chiến tranh tâm lý" tại điểm c, Khoản 1, để việc áp dụng luật được thống nhất.

- Về đối tượng được thành lập cơ quan báo chí (Điều 14)

Vấn đề này có hai loại ý kiến khác nhau:

+ Có ý kiến cho rằng Luật nên cho phép tư nhân được thành lập cơ quan báo chí và cơ quan báo chí sẽ hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Vì hiện nay có rất nhiều cơ quan báo chí phát triển rất mạnh mẽ, các sản phẩm báo chí đã mang tính chất kinh doanh, không có cơ quan chủ quản thì báo chí vẫn phát triển được.

+ Nhiều ý kiến khác thì đồng ý với quy định của dự thảo Luật về đối tượng thành lập cũng như là loại hình hoạt động của cơ quan báo chí.

- Về loại hình và nguồn thu của cơ quan báo chí (Điều 21)

Khoản 1, Điều 21 quy định: "Cơ quan báo chí hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp có thu". Có ý kiến đại biểu cho rằng trên thực tế nước ta có ba loại hình hoạt động của cơ quan báo chí như: một số cơ quan báo chí được nhà nước bao cấp toàn bộ (trụ sở, phương tiện và kinh phí hoạt động), một số cơ quan báo chí được hỗ trợ 1 phần và cơ quan đó tự cân đối kinh phí hoạt động, một số cơ quan hoàn toàn tự chủ về tài chính. Do đó, đại biểu đề nghị sửa đổi khoản 1, Điều 21 để quy định cho phù hợp với loại hình hoạt động và nguồn thu của cơ quan báo chí ở nước ta hiện nay.

 - Về điều kiện, tiêu chuẩn được xét cấp thẻ nhà báo (Điều 27)

 Khoản 2, Điều 27 quy định những trường hợp được xét cấp thẻ nhà báo trong đó chỉ xem xét đối tượng là cộng tác viên của đài phát thanh và truyền hình cấp tỉnh mà chưa xem xét đối với các cộng tác viên cho các loại hình báo in, báo điện tử (trong thực tiễn cũng có nhiều cộng tác viên viết tin, bài thường xuyên không kém các phóng viên chính thức). Do đó, có đại biểu đề nghị quy định thêm việc xét cấp thẻ nhà báo đối với những cộng tác viên này.

Có ý kiến cho rằng các trang thông tin điện tử, mạng xã hội đã được đưa  vào để điều chỉnh trong Luật. Như vậy thì log cá nhân có nên đưa vào Luật để điều chỉnh hay không, hay điều chỉnh ở văn bản nào khác. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét đến vấn đề này..v..v...

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, bà Trịnh Thị Thanh Bình ghi nhận các ý kiến đóng góp của quý đại biểu, Đoàn sẽ tổng hợp báo cáo, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.