Đóng góp ý kiến dự án Luật Dược (sửa đổi)

Ngày đăng bài: 14/03/2016 | Tác giả: Thanh Trang

Chiều ngày 9 tháng 3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến đối với Dự án Luật Dược (sửa đổi). Bà Trịnh Thị Thanh Bình - Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội – Đại biểu Quốc hội chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và doanh nghiệp liên quan…

Bà Trịnh Thị Thanh Bình - Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội – Đại biểu Quốc hội chủ trì cuộc họp (Ảnh: Thanh Trang)

Dự thảo Luật Dược sửa đổi bổ sung có 14 Chương, 120 Điều, bên cạnh những quy định còn phù hợp, Luật đã sửa đổi bổ sung các vấn đề còn bất cập hoặc đã lạc hậu, theo đó Luật đã quy định chặt chẽ hơn các vấn đề liên quan đến Dược phẩm như chính sách về phát triển công nghiệp Dược, kinh doanh và hành nghề Dược, thông tin quảng cáo về Dược, các quy định về cung ứng và sử dụng thuốc, những vấn đề lâm sàng … đều được quy định chặt chẽ. Ngoài ra các giải pháp kỹ thuật cũng được Luật quan tâm, đảm bảo bình ổn giá thuốc, phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân và các chế độ chính sách khác.

Các đại biểu dự hội nghị cơ bản thống nhất với những quy định sửa đổi bổ sung của Luật Dược, đồng thời cũng góp ý những vấn đề thực tiễn khác như về Chính sách của nhà nước về lĩnh vực dược; quyền, trách nhiệm chung của cơ sở sản xuất kinh doanh dược; các quy định về thời hạn công bố giá, đấu thầu thuốc mà nhất là các đại biểu rất quan tâm trong việc quản lý chứng chỉ hành nghề dược, nhiều đại biểu đề nghị mỗi cá nhân chỉ được cấp 1 chứng chỉ hành nghề dược, chứng chỉ hành nghề dược có giá trị trong phạm vi cả nước và có thời hạn hiệu lực 5 năm, kể từ ngày cấp để thuận lợi trong việc kiểm soát, tránh trường hợp mất chứng chỉ vẫn tiếp tục hành nghề. Các đại biểu cho rằng vì  đây cũng là ngành nghề liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người vì vậy cần quản lý chặt chẽ.

 Bà Trịnh Thị Thanh Bình - Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội – chủ trì hội nghị đánh giá cao những góp ý của đại biểu cho Luật Dược, ghi nhận những góp ý này và sẽ tổng hợp trình Quốc Hội trong kỳ họp thứ 11 – Quốc hội khóa 13 sắp tới, khi được thông qua, Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.