Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)

Ngày đăng bài: 25/02/2016 | Tác giả: Thanh Trang

Chiều ngày 23 tháng 02 năm 2016, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội (Khóa XIII). Bà Trịnh Thị Thanh Bình -Nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh - Đại biểu Quốc hội chủ trì hội nghị.

Bà Trịnh Thị Thanh Bình - Nguyên Chánh án TAND tỉnh - Đại biểu Quốc hội phát biểu chủ trì hội nghị. (ảnh: Thanh Trang)

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. Qua 10 năm thực hiện, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển sản xuất và xuất khẩu, hỗ trợ dịch chuyển cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số quy định của Luật cũng bộc lộ tồn tại cần khắc phục, sửa đổi để đảm bảo tính đồng bộ, hoàn thiện trong hệ thống pháp luật và đáp ứng các yêu cầu của quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, cải cách hành chính, hội nhập quốc tế.

 Dự thảo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) lần này gồm 22 Điều. Được bố cục thành 5 Chương. So với Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành thì dự thảo Luật giảm 7 điều và 2 chương. Những nội dung cụ thể của từng chương được sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho công tác quản lý thuế trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý nhiều nội dung liên quan đến các vấn đề như: sửa đổi, bổ sung để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất với văn bản pháp luật liên quan, đồng thời khắc phục các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu hiện hành; tại khoản 3 Điều 14 dự thảo Luật quy định về thời hạn áp dụng thuế tự vệ, đại biểu cho rằng nội dung quy định này là không khẳng định và chưa chính xác, đề nghị nên quy định trong điều kiện cụ thể như thế nào đó thì gia hạn và thời gian gia hạn không quá ½ thời gian chính áp dụng thuế này; vấn đề "điều tra" để áp dụng thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ là quan trọng, nhằm đưa ra một kết luận mang tính pháp lý để làm cơ sở áp dụng thuế. Do đó, đại biểu đề nghị  quy định bổ sung thêm thẩm quyền điều tra,  trình tự, thủ tục điều tra và thời hạn điều tra để áp dụng cho từng loại thuế.

Bên cạnh đó, một số đại biểu tham gia ý kiến về quy định đối tượng chịu thuế; về biện pháp áp dụng thuế; về miễn thuế nhập khẩu đề nghị bổ sung thêm quy định về miễn thuế đối với những hàng hóa nhập khẩu phục vụ các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước…

Kết luận tại hội nghị, bà Trịnh Thị Thanh Bình – Chủ trì cuộc họp đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp cho Dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) của các đại biểu; Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre sẽ tổng hợp, trình lên Quốc hội vào kỳ họp sắp tới.