Đoàn đại biều Quốc hội tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Điều ước quốc tế

Ngày đăng bài: 25/02/2016 | Tác giả: Băng Uyên

Chiều ngày 22 tháng 02 năm 2016 tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Trần Dương Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng Luật điều ước quốc tế.

Ông Trần Dương Tuấn - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng Luật điều ước quốc tế (ảnh: Băng Uyên)

Dự thảo Luật điều ước quốc tế đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa tên gọi theo đa số ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII từ tên gọi Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi). Dự thảo lấy ý kiến lần này có 86 điều, được chia thành 09 chương. So với Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005 thì Dự thảo Luật điều ước quốc tế đã giảm 21 điều.

Tại buổi Hội nghị, đa số ý kiến đại biểu cũng thống nhất với tên gọi Luật điều ước quốc tế vì cho rằng tên gọi này khái quát, dễ hiểu; đại biểu đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ đối với các cụm từ "Đoàn cấp cao Việt Nam", "Đoàn cấp cao nước ngoài"; quy định rõ hơn ở Chương IX về điều khoản thi hành, trong đó có quy định về trách nhiệm thi hành của các đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật, của cơ quan quản lý Nhà nước; ý kiến đề nghị bổ sung Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng có trách nhiệm đề xuất đàm phán điều ước quốc tế. Trên thực tế Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng có nhiều hoạt động liên quan đến các mối quan hệ quốc tế như các quan hệ đối ngoại về kinh tế, chính trị, ngoại giao, đầu tư, vay nợ nước ngoài,…; đề nghị bổ sung quy định về cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế; bổ sung quy định về trình tự, thủ tục Chủ tịch nước xem xét, phê chuẩn điều ước quốc tế;…

Qua buổi Hội nghị, các ý kiến đại biểu đều cho rằng Dự thảo Luật điều ước quốc tế đã được chuẩn bị công phu, khoa học, khắc phục được những thiếu sót, bất cập của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005 và thể hiện rõ đường lối quan điểm đổi mới của Đảng về hội nhập, những quy định mới của Hiến pháp 2013.