Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre lấy ý kiến xây dựng dự thảo Bộ Luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi)

Ngày đăng bài: 07/10/2015 | Tác giả: Thanh Trang

Chiều ngày 05 tháng 10 năn 2015, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Bộ Luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII. Ông Trần Dương Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chủ trì hội nghị.

Ông Trần Dương Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chủ trì hội nghị (ảnh: Thanh Trang)

Dự thảo Bộ luật hàng hải Việt Nam gồm 20 chương, 343 điều về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền viên, cảng biển, luồng hàng hải, cảng cạn, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường, quản lý nhà nước về hàng hải và các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hoá, xã hội, thể thao, công vụ và nghiên cứu khoa học.

Đối với tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương tiện thuỷ nội địa, tàu ngầm, tàu lặn, thuỷ phi cơ, kho chứa nổi, giàn di động, ụ nổi, cảng quân sự, cảng cá và cảng, bến thuỷ nội địa chỉ áp dụng trong trường hợp có quy định cụ thể của Bộ luật này.

Bộ luật hàng hải Việt Nam áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến hoạt động hàng hải tại Việt Nam.

Góp ý vào dự thảo luật, các đại biểu cơ bản thống nhất về cơ cấu, bố cục của dự thảo Bộ luật và đồng tình với việc ban hành và áp dụng Bộ Luật này vào thực tiễn. Một số ý kiến đề nghị cần chỉnh sửa, bổ sung một số điều trong dự thảo Bộ luật để phù hợp với tình hình thực tế gồm các vấn đề: về căn cứ để ban hành Bộ Luật hàng hải Việt Nam nên chỉ căn cứ vào Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đủ; về nguyên tắc thế chấp tàu biển được quy định tại Điều 38 đề nghị bỏ quy định bên nhận thế chấp chỉ giữ bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển của tàu biển thế chấp, đại biểu cho rằng nên để hai bên tự thỏa thuận bên nhận thế chấp giữ bản sao hay bản chính; về quy định mức giá dịch vụ tại cảng biển đại biểu đề nghị không nên để Bộ Giao thông vận tải có quyền định giá và đưa ra giá vì chức năng của Bộ Giao thông vận tải là quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải, chức năng định giá phải thuộc Bộ Tài chính; tại Chương VI dự thảo Bộ luật quy  định về bắt giữ tàu biển đề nghị  bổ sung Thẩm phán Tòa án cấp tỉnh có quyền ra quyết định bắt giữ tàu biển; có ý kiến đại biểu cho rằng để có cơ sở giải quyết hậu quả của tai nạn hàng hải sau này, đề nghị bổ sung những công việc phải làm và trách nhiệm của Thuyền trưởng khi có tai nạn hàng hải như: lập biên bản, thu thập chứng cứ…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, ông Trần Dương Tuấn – Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận các ý kiến của đại biểu. Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp để trình lên Quốc hội vào kỳ họp sắp tới.