Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị góp ý kiến xây dựng Luật

Ngày đăng bài: 02/10/2015 | Tác giả: Thanh Trang

Chiều ngày 30 tháng 9 năm 2015, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII; Bà Trịnh Thị Thanh Bình – Tỉnh ủy viên- Đại biểu quốc hội tỉnh Bến Tre chủ trì hội nghị.

Bà Trịnh Thị Thanh Bình - Tỉnh ủy viên - ĐBQH tỉnh Bến Tre chủ trì hội nghị (ảnh: Thanh Trang)

Dự thảo Luật Tố tụng Hành chính (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét thông qua gồm 22 chương, 341 điều. Trong đó sửa đổi, bổ sung 152 Điều giữ nguyên 112 Điều, quy định mới 77 Điều. Bổ sung "Chương VIII: Phát hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án hành chính", "Chương XIV: Giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn tại Tòa án cấp sơ thẩm", "Chương XVIII: Thủ tục giải quyết vụ án hành chính có yếu tố nước ngoài".

Góp ý vào dự thảo Luật, các đại biểu cơ bản đồng tình và cho rằng một số nội dung được quy định tại dự thảo Luật lần này đảm bảo cho việc hồ sơ được xây dựng đầy đủ, toàn diện hơn trước khi Tòa án đưa ra phán quyết giải quyết vụ án hành chính.

Tuy nhiên, các đại biểu còn quan tâm góp ý một số nội dung như: Việc bổ sung phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại; Vị trí, vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân trong tố tụng hành chính, sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát nhân dân đối với phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ án hành chính; Việc ủy quyền của người bị kiện tham gia tố tụng; Việc phân định thẩm quyền  của Tòa án nhân dân các cấp; Về thi hành án hành chính …

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị nên tiếp tục quy định Viện Kiểm sát là cơ quan tiến hành tố tụng và kiểm sát viên là người tiến hành tố tụng như quy định hiện hành bởi lẽ Viện kiểm sát có quyền kiến nghị, kháng nghị các bản án, quyết định của Tòa án; yều cầu, kiến nghị xử lý người tham gia tố tụng vi phạm pháp luật. Đối với việc áp dụng án lệ, có ý kiến đại biểu thống nhất chưa quy định án lệ trong án hành chính vì chính sách đất đai qua mỗi giai đoạn khác nhau, các luật chuyên ngành, các thông tư, nghị định hướng dẫn áp dụng pháp luật thường xuyên có thay đổi, vì vậy, khó áp dụng án lệ… Một số điều cũng được các đại biểu cho rằng cần chỉnh sửa lại để phù hợp với thực tiễn của cuộc sống.

Những ý kiến góp ý của đại biểu tại hội nghị sẽ được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian tới.