Đoàn đại biểu Quốc hội lấy ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

Ngày đăng bài: 28/09/2015 | Tác giả: Thùy Trang

Ngày 24 tháng 9 năm 2015, ông Trần Dương Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Thường trực Uỷ ban MTTQ VN tỉnh và đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh như: Công an tỉnh,Viện kiểm sát nhân dân,Tòa án nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Sở Tư pháp, giám thị trại tạm giam Bình Phú, Công an, Tòa án, Viện kiểm sát các huyện và thành phố trong tỉnh.v.v..

Ông Trần Dương Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị (ảnh: Thùy Trang)

Dự thảo luật cho ý kiến lần này với tên gọi là Luật thi hành tạm giữ, tạm giam gồm có 11 Chương, 73 Điều. Các đại biểu tham dự Hội nghị cơ bản thống nhất với nhiều nội dung của dự thảo Luật. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến đóng góp về các điều, khoản cụ thể của Dự thảo Luật như sau:

- Về tên gọi của Luật: đa số ý kiến đại biểu thống nhất theo tên gọi của Dự thảo Luật. Có ý kiến khác đề nghị tên gọi của Luật là Luật tạm giữ, tạm giam cho phù hợp với phạm vi điều chỉnh của luật và gọn, rõ, dễ hiểu.

- Về giám sát việc thực hiện chế độ tạm giữ, tạm giam (Điều 7): Có ý kiến đề nghị đổi tên gọi của Điều 7 thành "Giám sát về chính sách pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam".

- Về phân loại quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam (Điều 18): khoản 3, Điều 18 vẫn còn hai loại ý kiến khác nhau về phân loại quản lý người bị tạm giữ, tạm giam: loại ý kiến thứ nhất chọn phương án 1 đề nghị quy định cụ thể đối tượng nào có thể được giam chung, loại ý kiến thứ hai chọn phương án 2 giao cho Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam, Trưởng buồng tạm giữ Đồn Biên phòng phối hợp với cơ quan điều tra, Viện kiểm sát sẽ quyết định những người nào được giam giữ chung.

- Về việc gặp thân nhân, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự của người bị tạm giữ tạm giam (Điều 22): đa số ý kiến không đồng ý với quy định của Dự thảo luật, vì quy định như vậy sẽ tạo kẻ hở cho hành vi thông cung và ảnh hưởng đến quá trình điều tra, giải quyết vụ án. Có ý kiến đồng ý với quy định của Dự thảo Luật nhưng phải quy định rõ vào trong luật một số vấn đề như: quy định trường hợp người bào chữa thăm gặp người bị tạm giữ tạm giam cũng phải chịu sự giám sát, theo dõi chặt chẽ của cơ quan thụ lý vụ án và của cơ sở giam giữ; cần quy định rõ thân nhân của người bị tạm giữ, tạm giam là bao gồm những nào được vào thăm gặp để tránh lợi dụng việc này để thông cung? và quy định cụ thể thời gian mỗi lần thăm gặp là 30 phút, số lượng thân nhân mỗi lần thăm gặp từ 2-3 người, để cơ quan có thẩm quyền quản lý việc thăm gặp được dễ dàng hơn.

 Có kiến đề nghị tách khoản 6, Điều 22 thành một chương riêng quy định việc thăm gặp người bị tạm giữ, tạm giam là người nước ngoài vì vấn đề này rất phức tạp và cần phải quy định thật chi tiết và chặt chẽ.

- Về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam (mục 1, Chương IX): Có ý kiến đề nghị bổ sung thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Tòa án trong giai đoạn Tòa án thụ lý vụ án.

- Về chế độ ăn, ở, quản lý giam giữ người bị kết án tử hình (Điều 37): Có ý kiến đề nghị khi tạm giam người bị kết án tử hình phải thực hiện biện pháp cùm chân ngay từ đầu để đảm bảo người bị kết án tử hình không bỏ trốn, hoặc có hành vi nguy hiểm khác. v..v..

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Trần Dương Tuấn ghi nhận các ý kiến đóng góp của quý đại biểu, sẽ tổng hợp báo cáo, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.