Đại hội đảng viên Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp

Ngày đăng bài: 14/05/2015 | Tác giả: Mộng Ni

Ngày 12 tháng 5 năm 2015, Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự Đại hội có ông Võ Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng 29/29 đảng viên trong Chi bộ.

Ông Huỳnh Văn Tấn, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015 đọc diễn văn khai mạc Đại hội (ảnh: Mộng Ni)

Sau phần đọc diễn văn khai mạc của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo kiểm điểm, tự phê bình của Chi ủy nhiệm kỳ 2010-2015 và báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp.

Phần thảo luận tại hội trường, đa số các đảng viên đều thống nhất với các văn kiện đại hội. Tuy nhiên, tại đại hội đã ghi nhận được ý kiến đóng góp của 03 đảng viên. Các ý kiến đóng góp đều sát thực, hữu ích, được Đoàn Chủ tịch ghi nhận như công tác phòng chống tham nhũng cần có giải pháp cụ thể mới đạt hiệu quả, các nhiệm vụ thời gian tới cần xác định chủ thể thực hiện, bài học kinh nghiệm rút ra cần đánh giá đúng thực chất hoạt động thời gian qua.

Kết quả bầu cử Chi ủy Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh gồm 05 đồng chí: đồng chí Đặng Ngọc Anh, Chánh Văn phòng trúng cử Bí thư Chi bộ; đồng chí Huỳnh Văn Tấn, Phó Chánh Văn phòng trúng cử Phó Bí thư Chi bộ và 03 Chi ủy viên. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 03 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết.

Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 hạ quyết tâm trước Đại hội (ảnh: Mộng Ni)

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu như phấn đấu giữ vững danh hiệu "Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu"; trên 90% đảng viên đạt chuẩn đảng viên "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó 15% đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", không có đảng viên "Không hoàn thành nhiệm vụ"; 100% cán bộ, công chức đạt lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt chiến sĩ thi đua cơ sở; tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc; 100% đảng viên, cán bộ, công chức tham gia học tập các chủ trương, Nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước theo yêu cầu, triệu tập của cấp ủy các cấp; trong nhiệm kỳ bồi dưỡng, kết nạp ít nhất 01 đảng viên mới.