Hội đồng nhân dân xã Lộc Thuận (huyện Bình Đại) họp bất thường để miễn nhiệm và bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Ngày đăng bài: 11/03/2015 | Tác giả: Thiện

Quang cảnh kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) - Hội đồng nhân dân xã Lộc Thuận (ảnh: Thiện)

Chiều ngày 06 tháng 3 năm 2015, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Lộc Thuận tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) để miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Tham dự kỳ họp có 24/24 đại biểu Hội đồng dân dân xã; đại diện Thường trực Đảng ủy, Ban Thường trực  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã; các ban, ngành xã và Trưởng các ấp.

Tham dự kỳ họp có ông Cao văn Bé Tư - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ông Nguyễn Đức Thịnh- Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy và đại điện Phòng Nội vụ.

Tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân xã Lộc Thuận đã biểu quyết cho bà Lê Thị Lan thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã với lý do chuyển công tác khác và bầu ông Chung Văn Phước giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2011-2016 với số phiếu tín nhiệm 23/24 phiếu, đạt 95,83%.

Xã Lộc Thuận là một trong những xã thực hiện thí điểm của tỉnh về mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Mô hình này đã triển khai thực hiện từ ngày 24 tháng 8 năm 2009 đến nay (Bí thư Đảng ủy xã là cấp ủy của huyện), hàng năm Đảng bộ xã đều được huyện công nhận Đảng bộ vững mạnh./.