Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại họp lệ kỳ tháng 03/2021

Ngày đăng bài: 26/03/2021 | Tác giả: Thiện

Chiều ngày 23 tháng 03 năm 2021, bà Bùi Thị Huyền Trang - Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện chủ trì họp lệ kỳ tháng 03/2021 sơ kết công tác tháng 03/2021, đề ra chương trình công tác tháng 04/2021.

Tham dự họp có: Các thành viên của Thường trực HĐND huyện, Phó Trưởng 02 Ban của HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và Ủy ban nhân dân huyện.

Quang cảnh cuộc họp lệ kỳ tháng 03/2021 của Thường trực HĐND huyện Bình Đại (ảnh: Thiện)

Tháng 03/2021, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt phiên họp Thường trực HĐND theo luật định; ban hành văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân (UBND) huyện và các ngành có liên quan giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri; dự thảo báo cáo tổng hợp chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện, đại biểu HĐND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và kiến nghị của cử tri để trình HĐND huyện xem xét, quyết định; giám sát kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 16 HĐND huyện và giám sát hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn của công dân; giám sát chuyên đề của HĐND huyện về việc thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/6/2012 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV), đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Sau khi thảo luận, Thường trực HĐND huyện thống nhất một số nội dung hoạt động trọng tâm trong tháng 04/2021 như sau: Tổ chức tốt phiên họp Thường trực HĐND theo luật định; tiếp tục thực hiện phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đơn vị có liên quan, về việc chuẩn bị công tác tổng kết nhiệm kỳ 2016- 2021 của HĐND huyện và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV), đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; ban hành kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của Thường trực HĐND huyện trong năm 2020; tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri và đơn của công dân đối với các ngành, đơn vị có liên quan; tham dự hội nghị tổng kết công tác hội thẩm nhân dân và tổng kết hoạt động của HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021./.