Ba Tri: Triển khai Kế hoạch lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn

Ngày đăng bài: 24/03/2021 | Tác giả: Long Hà

Chiều ngày 17 tháng 3 năm 2021,  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tri đã tổ chức Hội nghị Triển khai Kế hoạch lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện. Tham dự Hội nghị gồm các thành viên Ủy ban bầu cử huyện, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn; lãnh đạo các ban, ngành huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị (ảnh: Long Hà)

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai đến các đại biểu dự họp Kế hoạch số 194/KH-MTTQ-BTT, ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre gồm các nội dung sau:

Việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú nhằm lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn theo quy định và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú để làm cơ sở trình Hội nghị hiệp thương lần thứ ba xem xét quyết định lập danh sách chính thức những người ứng cử.

Về phương pháp thực hiện: nơi tổ chức lấy ý kiến là nơi người ứng cử cư trú thường xuyên do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì; thành phần gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cùng cấp, đại diện cơ quan, tổ chức có người được giới thiệu ứng cử và người ứng cử đến dự Hội nghị; nơi nào có dưới 100 cử tri thì Hội nghị phải đảm bảo có 50 cử tri đến dự; nơi nào có trên 100 cử tri thì phải đảm bảo ít nhất là 55 cử tri đến dự.

Biên bản Hội nghị cử tri được thực hiện theo mẫu và gửi các địa chỉ tiếp nhận theo quy định của Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH-CP-DDCTUBTWWMTTQVN, ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Kết thúc Hội nghị, ông Lương Văn Bé – Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đề nghị Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn triển khai thực hiện các bước theo quy trình để tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đúng theo thời gian quy định, theo như dự kiến hoàn thành trước ngày 06 tháng 4 năm 2021./.

Các tin khác