Mỏ Cày Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 23/03/2021 | Tác giả: Phương Thảo

Ngày 12 tháng 3 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự Hội nghị có: bà Trần Thị Thanh Lam – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Nguyễn Thị Yến Nhi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Trung – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc, có 28/32 đại biểu HĐND huyện, thành viên UBND huyện, Lãnh đạo các Ban, ngành đoàn thể huyện, Hội thẩm nhân dân huyện, Thường trực HĐND 13 xã.

Ông Nguyễn Văn Trung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (ảnh: Phương Thảo)

          Tại hội nghị, Thường trực HĐND huyện đã báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân nhiệm kỳ 2016-2021, đại diện Ủy ban nhân dân huyện báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2021, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị cũng đã nghe 06 báo cáo tham luận của Tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện, đại biểu HĐND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thường trực HĐND xã Tân Thành Bình.

Ông Nguyễn Văn Trung – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đánh giá nhiệm kỳ qua HĐND huyện khóa XI có nhiều tiến bộ, nhất là việc ban hành các nghị quyết, giám sát việc thực hiện nghị quyết, công tác chất vấn và trả lời chất vấn có trọng tâm, chất lượng hoạt động của đại biểu có đổi mới và nâng cao hơn so với nhiệm kỳ khóa X (2011-2016). Nhiệm kỳ 2021-2026 phát huy vai trò là cơ quan quyền lực ở địa phương, nêu cao trách nhiệm, không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thể hiện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII huyện Đảng bộ đã đề ra./.