Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho người dân chăm sóc, khôi phục vườn dừa bị ảnh hưởng sau hạn mặn trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng bài: 19/03/2021 | Tác giả: Sơn Nam

Sáng ngày 19 tháng 3 năm 2021, ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khai mạc Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất) và Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân tỉnh, khóa IX. Tham dự Kỳ họp có sự tham dự của quý vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre, đại diện Văn phòng Chính phủ phía Nam, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Chủ tọa điều hành kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị đại biểu quan tâm: Kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành xem xét, thảo luận, quyết nghị một số vấn đề quan trọng và thực hiện các công việc tổng kết nhiệm kỳ hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh. Trước kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh không có bố trí thời gian họp Tổ đại biểu để thảo luận các nghị quyết và báo cáo trình tại kỳ họp. Do đó, với tinh thần trách nhiệm của từng đại biểu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị đại biểu tập trung nghiên cứu, cho ý kiến và quyết nghị các nghị quyết trình tại kỳ họp và với tinh thần trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ qua, nhìn thẳng vào sự thật, tập trung thảo luận đánh giá đầy đủ những kết quả đạt được, những mặt ưu điểm để tiếp tục phát huy và đánh giá đúng thực chất những mặt còn hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức và hoạt động của mỗi tổ chức và đề xuất giải pháp kiện toàn, cải tiến và đổi mới để hoạt động của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt chất lượng, hiệu quả và hiệu lực cao hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh, đưa tỉnh nhà tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng 02 đồng chí vừa được bầu giữ chức Ủy viên UDND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Với tinh thần thần trách nhiệm, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và thông qua 08 nghị quyết: chính sách hỗ trợ cho người dân chăm sóc, khôi phục vườn dừa bị ảnh hưởng sau hạn mặn trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; quy định mức chi phục vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2021 và phân bổ danh mục chi tiết nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020; về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; về quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển năng khiếu thể thao các cấp, đội tuyển thể thao cấp huyện của tỉnh Bến Tre; về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre; về chủ trương nghiên cứu, xây dựng Đề án quy hoạch Khu kinh tế ven biển tỉnh Bến Tre và bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Bé Sáu, Giám đốc Sở Công thương và ông Phạm Thanh Hùng, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội./.

                                                      

Các tin khác