Thạnh Phú chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần 2

Ngày đăng bài: 11/03/2021 | Tác giả: Minh Mừng

Đại biểu biểu quyết các nội dung tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (Ảnh: Minh Mừng)

Theo Ủy ban bầu cử huyện, đến nay việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tiến độ theo quy định.

Huyện đã thành lập Ủy ban bầu cử; kế hoạch triển khai công tác bầu cử; quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử; quyết định về việc thành lập các tiểu ban phụ trách bầu cử; thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban bầu cử huyện; thông báo phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đến các cơ quan, đơn vị tiến hành giới thiệu người ra ứng cử; thông báo về việc điều chỉnh cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện; nghị quyết ấn định số lượng đại biểu HĐND cấp xã, số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; thông báo về gửi hồ sơ ứng cử, địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện; quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND xã; trình UBND huyện phê duyệt khu vực bỏ phiếu; quyết định thành lập tổ bầu cử.

Huyện cũng đã tiến hành xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự kiến từ ngày 15-3 đến 19-3-2021, huyện sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND./.