Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc: Thành lập Đoàn khảo sát về tiền điện tăng đột biến tại xã Tân Thành Bình

Ngày đăng bài: 03/03/2021 | Tác giả: Phương Thảo

Đoàn khảo sát làm việc tại UBND xã Tân Thành Bình

Ngày 26 tháng 02 năm 2021, TT. HĐND huyện tổ chức Đoàn khảo sát việc tiền điện thắp sáng tăng đột biến tại xã Tân Thành Bình, do ông Nguyễn Văn Đạt – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn, các thành viên trong Thường trực HĐND, các Ban, ngành, đoàn thể liên quan như.

Đoàn làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư và trưởng ấp của xã; đi thực tế một số hộ dân để nghe phản ánh việc tăng tiền điện sinh hoạt đột biến và việc khắc phục của ngành Điện lực.

Kết quả khảo sát, kiến nghị của các hộ dân sử dụng điện đã thống nhất việc giải quyết khắc phục của ngành Điện lực là sẽ hoàn tiền chênh lệch cho người sử dụng điện đã thu không đúng./.