Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại họp lệ kỳ tháng 02/2021

Ngày đăng bài: 26/02/2021 | Tác giả: Thiện

Quang cảnh cuộc họp lệ kỳ tháng 02/2021 của Thường trực HĐND huyện Bình Đại (ảnh: Thiện)

Chiều ngày 24 tháng 02 năm 2021, bà Bùi Thị Huyền Trang - Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện chủ trì cuộc họp lệ kỳ tháng 02/2021 sơ kết công tác tháng 02/2021, đề ra chương trình công tác tháng 03/2021.

Tham dự họp có: Các thành viên của Thường trực HĐND huyện, Phó Trưởng 02 Ban của HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND và Ủy ban nhân dân huyện.

Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc thống nhất nội dung, đối tượng giám sát năm 2021; các Ban HĐND, đại biểu HĐND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đại biểu HĐND huyện đề xuất chương trình giám sát năm 2022; trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về việc tổ chức tổng kết hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021 và cơ cầu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026; xây dựng kế họach tổng kết hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021; Xây dựng chương trình giám sát năm 2021 của Thường trực HĐND huyện,...

Thực hiện phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ I theo quy định của pháp luật

Sau khi thảo luận, Thường trực HĐND huyện thống nhất một số nội dung hoạt động trọng tâm trong tháng 02/2021 như sau: Xây dựng chương trình giáp sát năm 2022 của HĐND huyện; xây dựng kế hoạch tổng kết hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021; phối hợp với các cơ quan liên quan về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV), đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri./.